Bibliográfia

         Legfrissebbek:

TANDORI DEZSŐ:Két pont között út-e az esszé?
Új  KönyvPiac 2009 június
SZEGŐ JÁNOS:A szokásos idő nyomában
Élet és Irodalom 2009 május 29
JÁNOSSY Lajos: A történelem hasznáról és káráról
Litera 2009 03. 11.
KOLLÁR Árpád: Követés
Forrás 2008 január
SZEGŐ János: Esszéregény,regényesszé
Híd 2007 szeptember
TAMÁS Zsuzsa: Követés: Egy nyomozás kronikája
Kritika 2007 február 29.
CSUHAI István: Ujra
Jelenkor 2007 február
BAZSANYI Sándor: Tekintetbe-vétel
Tiszatáj 2007 január


_________________________________________________________________________________

            Tanulmányok, kritikák Sándor Iván műveiről
                      A Századvégi történetek (Tiszatáj kiadó, 2005) kötetben

OLASZ Sándor, Terek, belső tájak. Vonások Sándor Iván portréjához, 9–14.
LENGYEL Balázs, Mai történet 150 év előttről
              [A futárról], 19–22.
POSZLER György, Századvégi történet, 23–26.
VEKERDI László, „Amiről nem lehet beszélni, azt ki kell mondani.”
              [a Ködlovasról], 27–38.
BALASSA Péter, Századvég, idő előtt, 39–41.
GREZSA Ferenc, Lélektükör és történelemkép
              [a Századvégi történetről], 42–46.
BOGDÁN László, Kiszolgáltatottság és szembeszegülés 1.
              [A futárról], 47–52.
BOGDÁN László, Kiszolgáltatottság és szembesülés 2.
              [a Ködlovasról és a Századvégi történetről], 53–59.
FÜZI László, „Mindezeknek valahogy lenni kellett”
              [az Arabeszkről], 60–64.
OLASZ Sándor, Arabeszk, 65–68.
THOMKA Beáta, A származástörténet és az azonosságtudat labirintusa
              [az Arabeszkről], 69–76.
BOMBITZ Attila, Bolyongások az Átváltozások kertjében, 79–86.
FÖLDÉNYI F. László, Az emlékek hálója
              [a Tengerikavicsról], 87–90.
MÁRTON László, Sándor Iván századvégi történetei, 91–97.
BOMBITZ Attila, Mindenkori utolsó világok
              [a Tengerikavicsról], 98–104.
POSZLER György, Keleti „Emberi színjáték” – a „szövevény” poétikája.
              Sándor Iván: Ködlovas – és utódai, 105–115.
POSZLER György, „A Törvény Szövedéke…?” Elemzéskísérlet három tételben
              [A szefforiszi ösvényről], 119–129.

BÉNYEI Tamás, A szefforiszi ösvény, 130–134.
BOMBITZ Attila, Kaddis egy veszendő világért
              [A szefforiszi ösvényről], 135–141.
OLASZ Sándor, Valami elmúlt
              [A szefforiszi ösvényről], 146–152.
WERNITZER Julianna, „Látja-e a tekintet, amit néz…”
              [a Drága Livről], 153–157.
NAGY Boglárka, Maradékhorizont
              [a Drága Livről], 158–160.
FEKETE J. József, Szüntelen palimpszeszt
              [a Drága Livről], 161–167.
OLASZ Sándor, Az utolsó utáni lehetőség
              [a Drága Livről], 168–175.
POSZLER György, Drága Liv, 176–180.
MÁTYÁS Győző, A vizsgálat iratai, 185–187.
BALASSA Péter, Utunk szabályai éjszaka, 188–190.
FÜZI László, Korkérdések megvilágítása
              [Az idő füstjeléről], 191–195.
SZÖRÉNYI László, Leperegnek a nyolcvanas évek, 196–200.

LENGYEL András, Sándor Iván Bibó-esszéjéről, 201–205.
FÜZI László, Németh László üdvtana, 209–212.
GREZSA Ferenc, A Németh László-pör, 213–220.
OLASZ Sándor, A Németh László-pör és a történelmi időszerŰség, 221–225.
VEKERDI László, A Németh László-pör, 226–234.
FÜZI László, Vég semmiség, 237–242.
NÉMETH Marcell, Hogyan olvassuk a Bánk bánt?, 243–255.
CSETRI Lajos, Vég semmiség, 256–262.
BALASSA Péter, A közös éjszaka – magyar és magyar között, 263–269.
BALASSA Péter, Sándor Iván meditációi a regényről, 273–275.
OLASZ Sándor, A Bermuda-ötszög felett, 276–281.
WERNITZER Julianna, Expedíció a befoghatatlan nyomában, 282–287.
BENYOVSZKY Krisztián, Az esszén innen és túl, 288–294.
MÁRTON László, Lényeglátás, külső nézőpontból
              [az esszénaplókról], 297–307.

FÜZI László, Sándor Iván „hármaskönyve”, 308–311.
OLASZ Sándor, Sándor Iván esszénaplói, 312–316.
DÉRCZY Péter, Mi történt?
              [a Menekülő évekről], 317–320.
VEKERDI László, Menekülő évek, 321–336.
PÁLYI András, A múlt mint jelen
              [A másik arcról], 337–340.
MÁRTON László, Az a bizonyos százötven év
              [A másik arcról], 341–343. BOGDÁN László, Az Én útvesztői
              [a Séta holdfénybenről], 344–350.
PÁLYI András, Akkor és most
              [a Séta holdfénybenről], 351–355.
BAZSÁNYI Sándor, „…A Guláccsal szemközti szőlőhegyen…”, 356–359.
FÖLDÉNYI F. László, Rejtőzködő figyelem
              [a Séta holdfénybenről], 363–366.
_________________________________________________________________________________

              Tanulmányok, kritikák betürendben:

BAKONYI István, Jegyzetek Sándor Iván Németh László könyvéről, Életünk, 1982/7, 663-665.
BAKONYI István, Ködlovas, Forrás, 1984/2, 86-87.
BAKONYI István, Századvégi történet, Forrás, 1988/4, 80-81.
BATA Imre, A Németh László-pör vitájához, Élet és Irodalom, 1986/17, 4.
BATA Imre, Az esszé egy mai változata, Élet és Irodalom, 1990/23, 10.
BAZSÁNYI Sándor, "Fenséges az örvénylés", Forrás, 2005/3, 29-31.
BAZSÁNYI Sándor, "Szókratész, zenélj". A hetvenöt éves
              Sándor Ivánnak, Élet és Irodalom, 2005/10, 12.
BÉCSY Tamás, Quo vadis, Thalia?, Jelenkor, 1987/7-8, 760-762.
BÉLÁDI Miklós, Tartozni kell valahová, Jelenkor, 1984/1, 69-70.
BERKES Erzsébet, Konjugáció - minden időben,
              Élet és Irodalom, 1979/43, 11.
BERKES Erzsébet, "Égi mássa", Élet és Irodalom, 1983/29, 11.
BOGDÁN László, Sándor Iván épülő regénye.
              [A tetthely megközelítése], Forrás 2006/1, 11-14.
BOMBITZ Attila, Metszet az Időből, Forrás, 2005/3, 74-89.
BOMBITZ Attila, Az üres helyek krónikája [a Követésről],
              Élet és Irodalom, 2006/22, 27.

BUDAI Katalin,   Hommage à Örkény, Forrás, 2005/3, 22.
BURÁNYI Nándor, Követőinkre hagyható példa, Magyar Szó, 1977. január 22., 14.

CSÁKI Márton: Folyamatos jelen-idő Szombat 2006 szeptember
CZÉRE Béla, Történelemtudatunk dilemmái, Új Írás, 1983/2, 125-127.
CSUHAI István, Századvégi történet, Alföld, 1988/2, 84-86.
CSŰRÖS Miklós, A helyszín, Magyar Hírlap, 1979. július 29., 10.

DÉCSI Tamás, Puzzle, Jelenkor, 1997/11, 1137-1139.

ESZÉKI Erzsébet, Lebilincselő írói oknyomozás, Világgazdaság, 2006. július 28., 19.

FARAGÓ Kornélia, Váltópont és átfordulás, Forrás, 2005/3, 40-44.
FARAGÓ Vilmos, Erkölcsregény, Élet és Irodalom, 1967/48, 7.
FEKETE J. József, Az idő mint elmozduló térelem, Forrás, 2005/3, 51-60.
FORGÁCH András, Kilenc töltőtoll, avagy a Sándor Iván-esszé mibenléte, Jelenkor, 2005/3, 289-293.
FÖLDES Anna, Egy forradalom tanulságai, Élet és Irodalom, 1976/23, 10.
FÖLDES Anna, Quo vadis, Thalia?, Magyar Nemzet, 1986. november 24., 7.
FÜLÖP László, A történelem sodrában, Alföld, 1984/2, 72-73.
FÜZI László, Elmozdulások - avagy az irodalmi pörök természete, Jelenkor, 1987/2, 170-176.
FÜZI László, A követés poétikája. Sándor Iván Követés címŰ regényéről, Új Könyvpiac, 2006/6, 10-11.

GÁBOR István, Hullámok, Magyar Nemzet, 1967. november 19., 13.
GÁBOR István, Földközelben, Magyar Nemzet, 1970. január 22., 13.
GÁLL István, Földközelben, Magyar Hírlap, 1970. január 22., 6.
GILBERT Edit, V., Sándor Iván: Menekülő évek, Kritika, 2002/6, 30.
GREZSA Ferenc, Németh László üdvtana, Tiszatáj, 1982/2, 47-50.
GYÖRFFY Miklós, Ködlovas, in Új magyar prózaszemle,
              Pécs, Jelenkor Irodalmi és MŰvészeti Kiadó, 1992, 88-89.
GYÖRFFY Miklós, Századvégi történet, in Új magyar prózaszemle,
              Pécs, Jelenkor Irodalmi és MŰvészeti Kiadó, 1992, 59-62.

IMRE László, Könyvek, vélemények, viták Németh Lászlóról, Alföld, 1986/10, 84-87.
IVÁNSZKY Ágota, Mit (nem) tud a regény?, Alföld, 1995/12, 85-89.

JÁNOSSY Lajos: Lépésről lépésre Litera 2006 április 20

KABDEBÓ Lóránt, Jelenetek bonyolult történelmünkből, Napjaink, 1976/10, 9.
KABDEBÓ Lóránt, Félelem? Remény?, Magyar Hírlap, 1992. február 13., 13.
KELECSÉNYI László, A sikertelen remekmŰ [a Bánk bánról],
              Magyar Sajtó, 1993.szeptember 13., 6-7.
KERESZTESI József, Követés, Magyar Hírlap, 2006. augusztus 26., 23.
KONCZ Tamás: Az érme huszonkét oldala Uj Könyvpiac 2006 január
KOVÁCS István, A föld alá vitt tények üzenete, Jelenkor, 1991/2, 189-190.
KŐRÖSPATAKI KISS Sándor, Színházról - többféleképpen,
              Kortárs, 1972/12, 2011-2012.

LACZKÓ András, A futár, Jelenkor, 1977/4, 376-377.
LACZKÓ András, Utunk szabályai éjszaka, Irodalomtörténet, 1983/1, 246-249.

MAJOROS József, Földközelben, Jelenkor, 1970/6, 602-603.
MÁRTON László, Reggeli az Arany Bikában, Tiszatáj, 2005/3, 46-49.
MÁTYÁS Győző, A futár, Kortárs, 1977/3, 491-492.
MEIXNER Béla, Hullámok, Tiszatáj, 1968/2, 184-185.
MÉNESI Gábor, A némaság megszólítása, Tiszatáj, 2005/3, 55-59.
MÉZES Gergely, A tetten ért történelem, Magyar Hírlap, 2006. július 29., 16.
MOHAI V. Lajos, Egy beszédmód komolysága, in Kritikai labirint,
              Miskolc, Felső magyarország Kiadó, 1996, 110-111.
MOHAI V. Lajos, Az elégia prózája, in Kritikai labirint,
              Miskolc, Felsőmagyarország Kiadó, 1996, 112-113.
MONOSTORI Imre, Közelebb kerültünk-e Németh Lászlóhoz?, Forrás, 1982/10, 90-92.
MONOSTORI Imre, Sorsok, esélyek, Magyar Napló, 1991/15, 38-39.
MONOSTORI Imre, "Időben élni": Sándor Iván hármaskönyvéről,
              Tiszatáj, 1992/12, 79-84.
MONOSTORI Imre, "Visszabontásérzék", Forrás, 1998/1, 54-57.

NAGY Boglárka, Az emlékezet terhe, Forrás, 2005/3, 45-50.
NAGY Péter, Keserves krónika, Népszabadság, 1983. július 2., 15.

OLASZ Sándor, A történelmi regény és a pszeudohistorikus regény
              [Századvégi történet], in Mai magyar regények.
              Poétikai változatok fél évszázad regényirodalmában,
              Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003, 129-136.
OLASZ Sándor, Reális látomások, ezredfordulós mítoszok
              [A szefforiszi ösvény], in Mai magyar regények,
              Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003, 190-195.
OLASZ Sándor, Terek, belső tájak, Forrás, 2005/3, 61-65.
OLASZ Sándor, Fabrizio a huszadik század harcmezein, Jelenkor, 2005/3, 284-288.
OLASZ Sándor, "A kaleidoszkóp minden arabeszkje", Tiszatáj, 2005/3, 50-54.
OLASZ Sándor, A létezés mélyén. A különböző idők és a közös terek
              Sándor Iván Követés címŰ regényében, Jelenkor, 2006/7-8, 802-806.

PÁLYI András, A vég és a kezdet, Népszabadság, 1998. szeptember 5., 33.
PÁLYI András, Mítosz és valóság [a Követésről], Élet és Irodalom, 2006/22, 27.
PÁSZTOR Bertalan, Az idő füstjele, Kritika, 1987/2, 31-32.
POMOGÁTS Béla, Földközelben, Tiszatáj, 1970/12, 1170-1171.
POMOGÁTS Béla, Vizsgálat történelmi térben, Új Írás, 1976/11, 111-112.
POMOGÁTS Béla, Ember és történelem, Új Írás, 1979/10, 105-106.
POMOGÁTS Béla, Az élet méltóságának esélye,
              Magyar Hírlap, 1981. szeptember 6., 10.
POMOGÁTS Béla, A történelem helyreállításának erkölcse,
              Napjaink, 1984/11, 29-30. POSZLER György, Salemi vérvád? - eszlári boszorkány?,
              Forrás, 2005/3, 23-27.
REMÉNYI József Tamás, Ösvények, Népszabadság, 1999. június 19., 33.
ROHONYI Zoltán, Bánk bán - az állandó kihívás, Jelenkor, 1993/10, 862-869.
RÓNAY László, Derengő félmúlt, Napjaink, 1983/12, 31-32.

SIMON Zoltán, Leperegnek a nyolcvanas évek, Alföld, 1989/1, 89-92.
STURM László, Írástudók, kultúrateremtők, Magyar Napló,
              1994. március 18., 23-27. SÜKÖSD Mihály, Németh László körül, Élet és Irodalom, 1986/14, 5.
SÜKÖSD Mihály, Lélek és történelem, Könyvvilág, 1991/5, 14.
SZABÓ Szilvia: /Emlék/nyomozás az "Idő Terében" Híd 2006 november
SZALAI Pál, Földközelben?, Élet és Irodalom, 1970/12, 10. Századvégi történetek.
SZEKÉR Endre, Tengerikavics, Tiszatáj, 1997/5, 89-92.
SZENTESI Zsolt, Rocinante nyomában, Kritika, 2001/5, 31-32.
SZENTESI Zsolt, A kimondás és megítélés ambivalenciája, Alföld, 2001/5, 108-111.
SZILÁGYI Márton, Úton a regényhez, Élet és Irodalom, 1999/32, 12.
SZILÁGYI Márton, A hetvenéves Sándor Iván, Élet és Irodalom, 2000/10, 15.

TALLÁR Ferenc, Valóság vagy történelem?, Mozgó Világ, 1978/6, 47-56.
TARJÁN Tamás, Esetek, Napjaink, 1973/11, 9.
TARJÁN Tamás, Az oszlop és az angyal, Tiszatáj, 2003/2, 102-107.
TARJÁN Tamás, Az éleslátó, Forrás, 2005/3, 35-39.
TOLDI Éva, Közös égbolt alatt, Alföld, 1997/1, 71-74.
TOLDI Éva, Időn és téren túl, Alföld, 1999/5, 106-109.
TOÓT H. Zsolt, Zarándokút a szavakért. Sándor Iván: A szefforiszi ösvény, Napút, 1999/4, 85-87.
TÜSKÉS Tibor, Németh László üdvtana, Kortárs, 1983/6, 994-995.
TVERDOTA György, Párhuzamos sorsok, Napjaink, 1980/2, 24-25.

UNGVÁRI Tamás, A Németh László-pör margójára, Élet és Irodalom, 1986/11, 5, 8.
UNGVÁRI Tamás, Az emlékmŰ. Németh László utókora, Élet és Irodalom, 1986/15, 5, 8.

VARGA István, Cs., Az élet méltóságának esélyei, Napjaink, 1990/5, 24.
VÁRI György, Rocinante napnyugta utáni fényben, Élet és Irodalom, 2005/19, 25.
VÁRI György, Téli utazás, Forrás, 2005/3, 70-73.
VARJAS Endre, Sors nélkül, Élet és Irodalom, 1973/31, 10.
VÁRÓCZI Zsuzsa, A helyszín, Jelenkor, 1979/10, 947-948.
VEKERDI László, Egy nagy író pályaképének igényes rajza, Napjaink, 1982/3, 30-31.
VEKERDI László, Köszöntő helyett befejezetlen recenzió, Tiszatáj, 2005/3, 39-45.
VIOLA József, Tanítás - lóláb nélkül, Napjaink, 1987/1, 32.
VIOLA József, Magyar egzisztencializmus, Új Forrás, 1988/5, 131-136.

WERNITZER Julianna, Néhány szó, mely egyenlőségjelet kap, Forrás, 2005/3, 66-69.

ZÖLDI László, Múltfürkésző, Élet és Irodalom, 1981/49, 10.