"...mint szellemi jelenség,
ebbe az író, az esszéista és az irodalmi ember, a felelős személyiség egyaránt beleértendő: ritka kivétel. Ennek a különös szellemi országnak, amelyhez tartozik, független, de nem semleges, magányos, de magányát még csak fel sem stilizáló alakja."
/Balassa Péter/

"...meghurcoltak és meghurcolók, elárultak és elárulók, gerinctöröttek és gerinctörők, titokfejtők és titokfedők egymást váltó históriai fogócskája és bujócskája. A keleti emberi színjáték költői jelentése és epikai poétikája."
/Poszler György/

"...regénykezdet és vég azonosíthatatlansága, a szilárd pontok beleveszése valamely átláthatatlan ködbe, olyan történelemviziót sugall, mely könyörtelensége révén reveláló erejű."
/Thomka Beáta/